AMD Chipset Drivers芯片组驱动15.7.1官方正式版For Win7-32/Win7-64/Win8.1-32/Win8.1-64/Win10-32/Win10-64(2015年8月25日发布) AMD Chipset Drivers芯片组驱动15.7.1官方正式版 主板驱动 超威半导体

  • 发布厂商:超威半导体(AMD)
  • 发布日期:2015-08-25
  • 文件容量:49.11MB
  • 提交时间:2015-08-25
  • 下载次数:
  • 驱动种类:WHQL认证
  • 操作系统:Win7-32,Win7-64,Win8.1-32,Win8.1-64,Win10-32,Win10-64
  • 适应硬件:AMD Chipest主板芯片组

驱动说明

AMD Chipset Drivers芯片组驱动15.7.1官方正式版For Win7-32/Win7-64/Win8.1-32/Win8.1-64/Win10-32/Win10-64(2015年8月25日发布)该驱动为AMD最新的芯片组驱动,版本号为15.7.1,适用于Win7/WIn8.1/Win10系统。


介于芯片组驱动较为特殊,一般以稳定为主。如果你没有出现例如AMD的USB驱动、AHCI驱动异常的情况,可以考虑不用升级。不过还是推荐在使用Win10系统的朋友更新该驱动,毕竟是官方正式发布的,稳定性更能保证。


该驱动包括一下内容:


— AMD Chipset Drivers


— AMD AHCI Driver


— AMD USB 3.0 Driver


— AMD SB7xx RAID Drivers


— AMD SB8xx RAID Drivers


— AMD SB9xx RAID Drivers


— AMD A-Series APU Chipset RAID Drivers


— AMD E-Series APU Chipset RAID Drivers


纠错

驱动下载

综合评分

0
0 人参与评分